kukurydza

Cebir - NOWOŚĆ

 • Typ mieszańca: Sc
 • Typ ziarna: flint/semident

Właściwości:

 • mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym terytorium Polski
 • dzięki masywnym, dobrze ulistnionym roślinom ze sztywnym źdzbłem daje wysoki plon masy
 • zdrowotność roślin na bardzo wysokim poziomie
 • odmiana odporna na okresowe niedobory wody

Zalety:

 • wysoki plon zielonej i suchej masy
 • wysoka zawartość skrobii
 • dzięki wysokiemu plonowi energii z jednostki powierzchni jest predyponowany do uprawy na biogaz
 • wysoka jakość masy kiszonkowej i bardzo dobra strawność włókna
 • wysoki udział kolb w masie kiszonkowej
 • mośliwość uprawy na słabszych stanowiskach

Wysiew:

 • 85 000 roślin/ha na kiszonkę w lepszych warunkach termicznych
 • 90 000 roślin/ha na kiszonkę w gorszych warunkach termicznych