kukurydza

OP MAURRA - NOWOŚĆ

 • Typ mieszańca: Tc
 • Typ ziarna: flint/semident

Właściwości:

 • rośliny wysokie, dobrze ulistnione
 • dobry wigor powschodowy
 • średni do wysokiego stay-green
 • nie ma specjalnych wymagań glebowych
 • duży udział ziarna w masie kiszonkowej
 • w trakcie badań rejestrowych na kiszonkę na Słowacji dała: plon masy zielonej 592 dt/ha (105,2% wzorca), plon suchej masy 119 dt/ha (100% wzorca), plon suchej masy kolb 92,3 dt/ha (103,7% wzorca)

Zalety:

 • toleruje słabsze stanowiska
 • daje wysoki i stabilny plon ziarna, kiszonki i CCM
 • wysoka zawartość skrobii w plonie
 • bardzo dobry dry-down
 • stabilność plonowania w różnych warunkach środowiskowych
 • średnia do wysokiej odporność na fuzariozy
 • niewysoka zawartość włókna ADF daje wyższą wartość energetyczną kiszonki