kukurydza

Prophet - NOWOŚĆ

 • Typ mieszańca: Tc
 • Typ ziarna: flint/semident

Właściwości:

 • rośliny wysokie
 • średni wigor powschodowy
 • dobry stay-green
 • nie ma specjalnych wymagań glebowych
 • duży udział ziarna w masie kiszonkowej
 • w badaniach rejestrowych na kiszonkę: 104% wzorca – plon suchej masy (183 dt/ha), 105% wzorca – plon świeżej masy (547 dt/ha)
 • w badaniach COBORU i PZPK w sezonie 2017 - dał 635 dt/ha zielonej masy (106% wzorca) i 210 q/ha suchej masy

Zalety:

 • dobra tolerancja na okresowe susze
 • wysoki plon ziarna, kiszonki i CCM
 • wysoka zawartość skrobi
 • bardzo dobry dry-down
 • stabilność plonowania w różnych warunkach środowiskowych
 • średnia do wysokiej odporność na fuzariozy

Wysiew:

 • na kiszonkę: 80-85 000
 • na ziarno: 80 000