kukurydza

Silien

 • Typ mieszańca: Tc
 • Typ ziarna: flint/semident

Właściwości:

 • rośliny średnio wysokie (255-270 cm)
 • osadzenie kolby na poziomie średnio 90 cm
 • dobrze wypełniona kolba
 • roślina w typie stay-green
 • wysoki i stabilny plon ziarna (w badaniach rejestrowych w Holandii 102,98 dt/ha, w równoległych badaniach w Czechach 106,10dt/ha; w badaniach rozpoznawczych w Polsce 101,1 dt/ha)
 • wysoki plon kiszonki z dużym udziałem ziarna w kiszonce – w badaniach PZPK i COBORU plon świeżej masy kolb wyniósł 102% wzorca, plon suchej masy kolb – 103% wzorca, udział suchej masy kolb wyniósł 107% wzorca (najwyższy w grupie wczesnej), wskaźnik koncentracji energii wyniósł 105% wzorca
 • dobry wigor na początku wegetacji

Zalety:

 • wysoki plon ziarna i kiszonki
 • wysoka jakość kiszonki z wysoką zawartością suchej masy kolb
 • 14 rzędów nasion w kolbie
 • pełne zapylenie kolby
 • odporność na wylegania
 • szybkie oddawanie wody
 • niska zawartość mykotoksyn
 • niskie wymagania glebowe
 • odporność na wiosenne chłody

Wysiew:

 • Kiszonka: 80-90 tys.
 • Ziarno: 80 tys.