mieszanki traw

Mieszanka Gorzowska

Skład:

  • Życica wielokwiatowa 50%
  • Koniczyna inkarnatka 30%
  • Wyka ozima 20%

Właściwości:

  • mieszanka jednoroczna spełniająca wymogi zazielenia jako międzyplon ozimy

Zalety:

  • wysokowartościowa pasza
  • stabilizacja struktury gleby
  • wiązanie azotu i konserwacja składników pokarmowych
  • lepsza inflitracja wody
  • zwiększenie ilości próchnicy