mieszanki traw

PL-5 Kośno-Pastwiskowa

Skład:

 • Kostrzewa trzcinowa 15%
 • Życica trwała (4N) 20%
 • Życica trwała (2N) 10%
 • Kostrzewa łąkowa 15%
 • Tymotka łąkowa 10%
 • Życica mieszańcowa 15%
 • Koniczyna biała 10%
 • Koniczyna szwedzka 5%

Właściwości:

 • mieszanka wieloletnia przeznaczona na zielonkę i kiszonkę

Zalety:

 • dokonale plonuje na stanowiskach dostatecznie nawodnionych
 • zdaje egzamin również na glebach uboższych w składniki pokarmowe