Wyłączny importer:

Oseva Polska Sp. z. o. o.
ul. Kopanina 77, 60–105 Poznań
tel./fax: (0–61) 868 46 79
tel.: +48 602 248 167
e–mail: oseva@oseva.pl

NIP: 779-15-72-913
Regon: 630809082
KRS: 0000112917 – Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Wniesiono 100% udziałów

Biuro:

tel.: +48 502 447 541
e–mail: biuro@oseva.pl

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży na Polskę Wschodnią:

Michał Waranica
tel.: +48 660 699 571
e–mail: michal.waranica@oseva.pl